Zabezpečovací systémy

Návrhy, projektování a poradenství

Návrhy řešení, zpracování nabídek bezpečnostních studií, jakož i zpracované realizační projekty vycházejí vždy z úzké spolupráce mezi zákazníkem a kompetentními pracovníky společnosti OP Security. Kromě realizace konkrétních technických řešení se zabýváme také poradenskou a konzultační činností.

Realizace zakázek a montážní činnost

Na základě požadavku zákazníka zpracovávají naši projektanti za podpory technických specialistů komplexní řešení výše uvedených technologií, včetně cenových kalkulací. V rámci společnosti OP Security pracuje i vlastní montážní skupina. Ta zajišťuje montáže od malých instalací až po instalace velkého rozsahu, charakteristické komplexním vybavením bezpečnostními a dalšími slaboproudými technologiemi pro celý objekt či areál. Naše společnost je schopna zrealizovat i dodávky s montáží silnoproudých systémů a systémů měření a regulace. Samozřejmostí je dlouhodobá servisní činnost. Do naší nabídky patří i audity stávajících systémů, jejichž součástí je návrh řešení na vylepšení, optimalizaci a zprovoznění systému v daném objektu.

Technická podpora a servis

Služby v oblasti správy, údržby, servisu a revizí (včetně 24hodinové technické podpory) jsou zabezpečeny servisním dispečinkem a stálou servisní službou po celém území České republiky.

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS, dříve nazývané EZS – elektrická zabezpečovací signalizace) jsou souhrnem technických prostředků, které slouží k včasné signalizaci nežádoucího vniknutí do střeženého objektu (prostoru, obvodu – perimetrická neboli obvodová ochrana) nebo k detekci nežádoucí činnosti osob. Tyto systémy se skládají z detekčních prvků (detektory pohybu, magnetické kontakty, detektory rozbití skla, tísňová tlačítka, infrabariéry atd.), řídící jednotky (ústředny), ovládací klávesnice, komunikačních a signalizačních zařízení a modulů, zdrojů a dalších doplňků.

Společnost OP Security provádí instalace poplachových systémů od malých objektů, jako jsou byty a rodinné domy, až po velké objekty typu kancelářské budovy, výrobní haly apod. Instalujeme výrobky splňující předepsané normy do všech bezpečnostních kategorií, podle požadavku zákazníka a charakteristiky daného objektu. Typ a struktura systému je vždy navrhována odborníky podle stupně zabezpečení a požadavků uživatele.

Elektrická požární signalizace (EPS)

EPS je nezbytnou součástí ochrany objektů před požárem. Slouží ke včasnému zjištění vzniku požáru, jeho lokalizaci a předání informace o vzniku požáru příslušným složkám. Součástí EPS může být taktéž evakuační rozhlas (ERO).


OP Security s.r.o.
Hudcova 588/70B, 621 00 Brno
+420 543 217 524, +420 736 451 875
info@opsecurity.cz
www.opsecurity.cz

ZELENÁ LINKA 800 888 258