Fotovoltaické systémy

S fotovoltaikou nemusíme být zcela závislí na dodávkách elektřiny ze sítě, neboť využíváme vlastní energii.

Fotovoltaika pokryje spotřebu elektrických zařízení a mimo jiné může napájet tepelné čerpadlo. To se pak postará o vytápění objektu a ohřev vody. Dále můžete přebytečnou elektrickou energii využít třeba pro dobíjení elektromobilu.

Díky energii ze solárních panelů si zajistíte úspory a vašemu objektu částečnou energetickou soběstačnost.

Energie Slunce je mnohem vyšší, než stačíme spotřebovat. Využívání fotovoltaiky je řešení ohleduplné k životními prostředí, jelikož slunce je nevyčerpatelným zdrojem energie.

Dotace od státu

Pro realizaci fotovoltaické elektrárny vám zajistíme státní dotaci až 50% pořizovací ceny z programu Nová zelená úsporám, který se zaměřuje na podporu energeticky úsporných opatření. Solární systémy vytváří o 91% menší znečištění CO2 než zemní plyn a o 96% méně CO2 než výroba elektřiny z uhlí.

Snížení ceny energie

Pořízením fotovoltaické elektrárny ušetříte a pojistíte se proti růstu cen energií. Energii, kterou si vyrobíte, vám již nikdo nezdraží. Navíc žijete ekologicky z obnovitelných zdrojů.

Záložní baterie

Díky záložní baterii se vás výpadek proudu už týkat nebude. Akumulátor si ukládá přebytky energie a z těchto zásob se potom čerpá při výpadku proudu.

Ve dne solární panely napájejí váš domov a přebytečnou energii ukládají do domácí baterie.
V noci domácí baterie napájí váš domov.

LOXONE – řízení FVE

Inteligentní ovládání a monitorování energie z FVE.
Miniserver řídí inteligentní distribuci energie v závislosti na výrobě, potřebách a určených prioritách.
Optimální využití vlastní energie z fotovoltaického systému.

Ohřev vody

Elektřinu z fotovoltaických kabelů je možné napřímo využít k ohřevu teplé vody v elektrickém boileru.

Nabíjecí stanice

Díky energii získané ze slunce lze nabíjet i elektromobily. Nabíjení je šetrné a finančně výhodné.

Údržba

Fotovoltaický systém vyžaduje minimální údržbu.

Minimální hlučnost

S fotovoltaickou elektrárnou se nemusíte obávat hluku.

Náš tým vám vytvoří návrh a kalkulaci přímo pro váš objekt, aby veškerá vyrobená energie byla spotřebována. Zařídíme veškerou dokumentaci a žádost o dotaci. Provedeme instalaci, revizi a naučíme vás jak s fotovoltaikou pracovat.

info@optechnology.cz

www.fve-brno.cz

www.optechnology.cz

Facebook

ZELENÁ LINKA 800 888 258