FACILITY

➔ INTEGROVANÝ TÝM PROFESIONÁLŮ NA VYSOKÉ ÚROVNI

➔ VŠE V JEDNOM ŘEŠENÍ

Našim cílem je optimalizovat náklady spojené se spotřebou energií, údržbu technologických zařízení, řízení nutných oprav a dohled nad pravidelnými revizemi všech systémů v budově.

K zajištění poskytovaných služeb (technický provoz objektu, úklid, ostraha, recepce, ekonomická činnost atd.) nepřistupujeme jako ke skupině jednotlivých prací. V našem pojetí se jedná o komplexní činnost, kdy jsou tyto služby provázány a řízeny tak, aby v konečném efektu vytvářely v objektu příjemné prostředí.

imageimageimage

 

Facility management OP Security poskytuje kompletní servis v těchto oblastech:

Ekonomická a právní správa

 • Daňové a podnikatelské poradenství
 • Účetnictví
 • Mzdy
 • Vyřizování dotací
 • Právní poradenství
 • Komunikace se státními institucemi
 • Jednání s klienty ohledně obchodních transkací s nemovitostmi
 • Fakturace nájemného, fakturace služeb a jejich vyúčtování, sledování plateb a stíhání neplatičů, rozpočty a sledování plnění rozpočtů, daňová problematika, pojištění atd.

Technický provoz a správa objektů

Údržba a provoz technologií a stavebních částí objektů, údržbářské práce, vnější i vnitřní úklid, zahradnické práce, likvidace odpadů a doprava, požární bezpečnost,revize systémů, inženýrská a investorská činnost. Činnost recepce, ostraha, kontrola pohybu návštěv, řízení parkování v areálu, služby podatelny atd.

Podpora administrativního provozu

Zajištění telekomunikačních služeb, pronájem kancelářské techniky atd. Docházkový systém, informační technologie, elektronická kniha jízd.

Deratizace – dezinfekce – dezinsekce

 • Hubení hlodavců – hmyzu – mikroorganismů
 • Bytové domy
 • Kanceláře
 • Haly a provozovny

Úklidové služby

Tyto služby se provádí po pečlivé konzultaci a dle požadavků klienta, ze kterých vyplyne četnost a doba prováděných služeb. Úklidové práce provádí vyškolení a prověření pracovníci. K dispozici mají moderní čisticí a úklidovou techniku.

 • Úklid bytů, kanceláří, průmyslových hal, obchodních center, parkovišť
 • Mytí oken, výloh
 • Čištění koberců a sedacích souprav
 • Úklid po malování
 • Předkolaudační úklid
 • Čištění interiérů automobilů
 • Čištění počítačů, klávesnic a bílé techniky
 • Úklid výrobních areálů a skladů
 • Venkovní úklid
 • Strojové čištění podlah
 • Úklid staveb
 • Generální úklid
 • Dodávka veškerých hygienických náplní a potřeb (tekutá mýdla, papírové ručníky, toaletní potřeby, čisticí prostředky apod.)

Údržba zeleně

 • Údržba trávníků, keřů a zelených ploch
 • Rizikové kácení stromů

Malířské práce

 • Malba interiérů
 • Malba exteriérů
 • Povrchová úprava dřevěných a kovových konstrukcí
 • Nátěry betonových podlah
 • Pomocné a dokončovací stavební práce

Výškové práce s použitím horolezecké techniky

 • Mytí fasád
 • Úklid sněhu ze střech
 • Úklid holubího trusu
 • Rizikové kácení stromů

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

 • Hodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.
 • Zpracování návrhu na zařazení prací do kategorií.
 • Zpracování provozních řádů.
 • Zpracování směrnic o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.
 • Zpracování směrnic pro organizaci a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Zpracování dokumentace dle požadavku platných právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců.
 • Evidence pracovních úrazů.
 • Provádění kontrol dodržování platných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Poradenská a konzultační činnost.

Oblast požární ochrany (PO)

 • Zpracování požárně bezpečnostního řešení staveb – projektová dokumentace pro stavební řízení.
 • Zpracování dokumentace o začlenění do kategorie činnosti podle míry požárního nebezpečí.
 • Zpracovávání posouzení požárního nebezpečí.
 • Zpracování organizační směrnice o zabezpečení požární ochrany.
 • Zpracování dokumentace zdolávání požárů (operativní plán a operativní karta).
 • Určení podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností.
 • Zpracování dokumentace o požární ochraně dle požadavku vyhlášky č.246/2001 Sb..
 • Školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců.
 • Odborná příprava preventistů a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.
 • Provádění preventivních požárních prohlídek a navrhování opatření k odstranění závad.
 • Organizace plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění, vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. a ostatních platných předpisů a norem (ČSN), pokud upravují otázky týkající se požární ochrany.
 • Poradenská a konzultační činnost.
 • Vybavení hasicími přístroji a hydranty.
 • Kompletní služby v oblasti revizí, kontrol a oprav hasicích přístrojů přímo u zákazníka. Dále kontroly a revize požárních hydrantů a suchovodů. Zajištění dodávky nových hasicích přístrojů dle požární dokumentace objektu.

 

ZELENÁ LINKA 800 888 258