Aplikace elektronické knihy jízd OP Security GPS Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat pohyb všech Vašich vozidel, personálu nebo přepravovaného zboží. Získané informace jsou automaticky zpracovávány a průběžně je vytvářena elektronická kniha jízd. Výstup ve formě různých reportů a grafů je možné využít pro daňové účely. Propracovaný systém upozornění pomocí mobilní aplikace,SMS, nebo emailu se stará o to, aby již žádná důležitá událost nezůstala bez povšimnutí.

Proč používat systém GPS?

 • Dokonalý přehled o vozidlech a trackerech (zboží, osoby či zvířata)
 • Snížení administrativy
 • Elektronická kniha jízd, odpadá ruční vypisování knihy jízd
 • Úspora na pohonných hmotách a servisu
 • Lepší přehled o pracovní době
 • Snížení využívaní a tím opotřebení vozidel
 • Navýšení počtu vykazovaných soukromých jízd
 • Zabezpečení a dohledání vozidla, zboží nebo osoby
 • Přesné plánování trasy vozidel

Tabulka možných úspor

  1 vozidlo 2 vozidla 3 vozidla 5 vozidel 10 vozidel
1 rok 15 000 Kč 30 000 Kč 45 000 Kč 75 000 Kč 175 000 Kč
2 roky 30 000 Kč 60 000 Kč 90 000 Kč 150 000 Kč 300 000 Kč
3 roky 45 000 Kč 90 000 Kč 133 000 Kč 225 000 Kč 450 000 Kč

Po použití naší GPS knihy jízd se ušetří celkový počet najetých kilometrů v průměru o 20%. K této úspoře ještě připočítejme menší opotřebení, méně častý servis, úsporu z pojištění, zabezpečení vozidla a další.

Možnosti využití

Jeden z hlavních cílů při tvorbě systému GPS monitoringu byla snaha o stabilní systém, širokou variabilitu využití. A tak může aplikace s uživatelem nejen komunikovat v jednom ze čtrnácti jazyků, zobrazovat údaje v kterémkoliv časovém pásmu na Zemi, ale je jí možné využívat i pro tak různorodé účely, jako je sledování nákladních a osobních vozidel, stavebních nebo zemědělských strojů, lodí, zásilek, osob a domácích zvířat.

Jak to funguje

Jednotka instalovaná ve vozidle nepřetržitě přijímá signály o poloze z družic GPS. Přijatá data vyhodnotí (vypočítá polohu, nadmořskou výšku, přesný čas) a uloží do paměti. K přenosu shromážděných dat do serverů GPS jednotka využívá telefonní systém GSM.

Jednotky GPS obsahují datovou SIM kartu. Právě pomocí datových služeb GPRS jsou totiž získané údaje o poloze přenášeny v reálném čase na servery systému služby OP Security GPS.

Běžný uživatel přistupuje k informacím o svých sledovaných objektech přes internetový prohlížeč www.opsecurity-gps.cz nebo přes aplikaci pro mobilní telefony.

Další funkce

 • Vyhledávání polohy více vozidel v určitém čase
 • Detekce shromažďování vozidel
 • Plánování tras
 • Detekce přechodu státních hranic
 • Uživatelsky definované body – geografické oblasti
 • Oprávnění a role v systému
 • Měření a monitorování dalších neelektrických veličin
 • Technologie pro vestavbu do vozidel
 • Sledování zboží, zvířat a osob (např. dětí, seniorů)
 • Aplikace pro chytré telefony a tablety

Kniha jízd

Kniha jízd přehledně zobrazuje všechny důležité informace z historie jízd a poloh sledovaného objektu. Lze jednoduše přecházet mezi denním, týdenním a měsíčním přehledem. (Je podkladem pro účetnictví a plně nahrazuje ručně psanou knihu jízd ). Podle zobrazení se odpovídajícím způsobem upravují souhrnné statistiky o jízdě, stání, nákladech a stavu pohonných hmot.

Důležité operace, jako je zadávání informací o palivu, cestovních nákladech, typu a účelu jízdy, jsou přístupné na jedno kliknutí. Barvami jsou rozlišeny jednotlivé typy jízd a to jak v rozpisu, tak i v rychlostním grafu. Na první pohled je tak vidět, kdy a jak rychle se vozidlo pohybovalo a ve kterých úsecích jízdy překročilo maximální povolenou rychlost.

prntscr

Jak to funguje v zahraničí

Pro zjištění aktuální polohy vozidla, osoby, zásilky v zahraničí je možné využít některý ze způsobů, nebo je zkombinovat:

 • jednorázové zjištění polohy pomocí SMS
 • on-line sledování pomocí GPRS datového přenosu

Zobrazení trasy

Vykreslení jízdy/trasy v klasické mapě je snad nejvíce využívaným náhledem při kontrole aktivity vozidla. Lze zobrazit trasu jedné i několika jízd současně a snadno mezi nimi přepínat. Vybrané jízdy je možno zrychleně „projet“ pomocí zabudovaného přehrávače jízd. Barevné rozlišení informuje o typu zobrazené jízdy nebo její části.

Kromě zobrazení v klasické mapě systém nabízí i vizualizaci trasy do satelitních a leteckých obrázků. Nejen že máte ve vybraných lokalitách možnost „podívat se“ na zobrazovaný detail až ze čtyř různých světových stran, ale máte k dispozici i nástroj Google Street View. Jeho aktivací získáte možnost interaktivního „rozhlédnutí se“ kolem cílového místa, podobně jako byste tam stáli osobně.

mapa

Real-time sledování, video přenosy z vozidel

Sledování pohybu objektů v reálném čase je bezesporu jednou ze zákazníky nejvíce využívaných funkcí. Se zpožděním řádově sekund jsou zákazníkovi předkládány detailní informace o poloze a chování sledovaného objektu. Aktuální adresa, GPS poloha, rychlost, nadmořská výška a doposud projetá trasa jsou v mapě elegantně doplňovány systémem Street View orientovaným ve směru jízdy, či přenosem „živého“ obrazu z kamer umístěných na palubě vozidla. A to vše i pro několik vozidel současně.

Tankování, výdaje a elektronické platební systémy

Údaje o tankování a výdajích mohou být zadávány do systému uživatelem nebo automaticky importovány z datových souborů elektronických platebních systému. Program automaticky přepočítává užitou měnu podle aktuálního kurzu, sleduje průměrné náklady, spotřebu a sám upozorňuje na abnormální hodnoty.

Nejčastějších cíle

Další velmi oblíbenou funkcí je analýza nejčastěji navštěvovaných míst. Přehledná tabulka obsahuje údaje o nejčastěji navštívených cílech vozidla, včetně zobrazení poměru typů jízd, adresy a případným zobrazení náhledu místa na mapě.

Plánování tras – Systém ,,Route watch“

Uživatel za pomoci jednoduchého nástroje naplánuje trasu po níž by se měla určitá vozidla pohybovat. Systém Route Watch hlídá, zda se přiřazená vozidla neodchýlila od naplánované trasy více, než je nastavená tolerance v desítkách metrů.

Reporty

Reporty a datové výstupy jsou jednou z nejdůležitějších funkcí každé datové aplikace. S nadsázkou je možné říci, že bez kvalitních reportů je pro většinu uživatelů taková aplikace bezcenná. A není důležitý pouze samotný počet reportů, které systém umí vytvořit (více než 100 různých reportů a exportů), ale především to, jak jednoduše a intuitivně je možné s reporty pracovat. Náš generátor reportů je postaven na propracovaném systému šablon, plánovačů a databází.

Upomínky, úkoly a upozornění

Systémová upozornění informují uživatele o různých typech událostí při provozu vozidla. Upozornění mohou být ukládána do databáze, zasílána pomocí SMS, případně e-mailem nebo zvukovým signálem upozornit operátory dohledového centra. Záznamy o generovaných upozorněních mohou být také využity například jako zdroj dat pro různé typy reportů.

Příklady některých užitečných typů upozornění:
 • Termín servisních prohlídek
 • Termín technických kontrol vozidel

GPS tracker

remote_control
Jde o ideální GSM/GPS telefon pro děti a seniory. GT300 je osobní GPS tracker s možností využití obousměrné hlasové i SMS komunikace. Vyznačuje se malými rozměry a malou hmotností, je určen hlavně pro sledování osob v reálném čase nebo pomocí SMS. Pět tlačítek pro rychlou volbu telefonních čísel a podpora načtení kontaktů ze SIM karty.Díky snadnému ovládání je vhodný především pro seniory (děti). Pomocí tlačítek rychlé volby se dovolá senior (dítě) svým nejbližším a v případě problému pomocí SOS tlačítka přivolá rychle pomoc. Rodina (blízká osoba) má on-line přehled o pohybu svého seniora (dítěte).
ZELENÁ LINKA 800 888 258