Helping Hand

image

 

V nenadálých krizových situací, jako je pád, náhlá nevolnost, slabost, kolaps či ohrožení osobního bezpečí, často záleží na rychlém přivolání pomoci.

Komfortním a spolehlivým řešením je služba HELPING HAND společnosti OP Security – stisknutím jednoho tlačítka našeho trackeru je rychlá pomoc neustále na blízku.

Jednou z nejčastějších příčin hospitalizace jsou pády. Nejen v těchto
případech platí, že rychlá a odborná
pomoc nejenže zachraňuje životy lidí, ale
výrazně snižuje i riziko trvalých zdravotních
následků. Strach a obava z nečekaných situací
však není východiskem, naopak často vede jen
k přílišné opatrnosti, odpírání si oblíbených činností
a uzavírání se člověka před světem.
Právě díky službě jako je HELPING HAND mohou být naši zákazníci samostatnější a vést plnohodnotný život, což v konečném důsledku zlepšuje kvalitu života a zvyšuje jejich sebedůvěru.
Osobní tracker může též sloužit k vaší bezpečnosti, je vhodný
pro personál zdravotnických zařízení, kde může dojít k agresivnímu
chování pacientů nebo na pracovištích kde může dojít k nevolnosti,
na úřadech, např. Městská správa sociálního zabezpečení i pro občany. Osobní tracker si můžete zakoupit i samostatně,   bez služby HELPING HAND.

Osobní tracker vyšle poplachovou zprávu
Stiskem tlačítka SOS po dobu asi 3 sec. jednotka zavibruje a zelená LED dioda rychle zabliká pro indikaci přijetí
požadavku. Poté bude poplachová SOS zpráva „Help Me!“ odeslána na všechna autorizovaná čísla (max. 3).
Po odeslání zpráv budou vytáčena autorizovaná čísla v pořadí A1, B1, C1. Nedovolá-li se jednotka na číslo A1,
bude volat na B1. Nedovolá-li se na B1, bude volat na C1. Jestliže se na žádné číslo nedovolá, bude po 5 minutách
volanou sekvenci opakovat. A to do té doby, než se dovolá alespoň na jedno číslo. Volání lze ukončit krátkým
stiskem tlačítka SOS.

Princip služby HELPING
HAND je i přes její komplexnost
(viz níže) velmi jednoduchý – stačí
stisknout tlačítko na trackeru a náš operátor v našem vlastním centru ARC (Alarm Receiving Centre) bude okamžitě vědět, že
mohlo dojít k nouzové situaci, bude znát identitu
držitele trackeru i jeho aktuální GPS polohu.
Služba
HELPING HAND
zajistí výjezd hlídky a odbornou pomoc. Náš odborně vyškolený personál vyhodnotí situaci a rozhodne:

A)
o okamžitém přivolání IZS záchranné služby, případně policie ČR
a současně vysílá zásahovou jednotku společnosti OP Security,
na místo kde se držitel trackeru nachází.

B)
o vyslání zásahová jednotky společnosti OP Security,
na místo kde se držitel trackeru nachází.

Služba HELPING HAND je komplexní a obsahuje:

 • 24 hodin denně odborný personál na centru ARC a výjezdovou skupinu v dané lokalitě
 • Pro pocit bezpečí a jako výraz zájmu pravidelně obvoláváme klienta –
  minimálně 1× týdně.
 • Tracker s GPS přesně určí polohu, kde se klient v době komplikací nachází
 • Tlačítko trackeru nemusí znamenat jen zdravotní indispozici, klient jej může použít pro vyslání signálu TÍSEŇ i v situaci, kdy se cítí obtěžován (podomní nabídky a jiné podezřelé návštěvy) nebo ohrožen. I v takových chvílích se může spolehnout na výjezd naší hlídky.
 • Klíče od bytu ukládáme pod kódy v bezpečnostní schránce. V případě
  potřeby se k držiteli trackeru dostaneme bez pomoci zámečníků
  nebo hasičů – pokud s tím klient nebo jeho rodina souhlasí!
 • Rodina klienta si může vyžádat otevření bytu na základě
  ověření totožnosti a uvedení v osobách oprávněných
  ve Smlouvě o poskytování služeb HELPING HAND.
 • Tlačítko trackeru nemusí znamenat jen zdravotní indispozici, klient jej může použít pro vyslání signálu TÍSEŇ i v situaci, kdy se cítí obtěžován (podomní nabídky a jiné podezřelé návštěvy) nebo ohrožen. I v takových chvílích se může spolehnout na výjezd naší hlídky.
 • Služba HELPING HAND je poskytována pracovníky,
  kteří pravidelně prochází odborným školením.

image image image


ZELENÁ LINKA 800 888 258