Ostraha areálu

Ostraha areálu 24/7 na Jihlavské v Brně, zajištění turniketu, včetně docházkového systému, přístupových karet a elektronické závory.

OP Security s.r.o.
Třída Kpt. Jaroše 1927/8, 602 00 Brno
+420 543 217 524, +420 736 451 875
info@opsecurity.cz
www.opsecurity.cz

Facebook OP Security s.r.o.


Ostraha na akcích

Zjišťovali jsme ostrahu na 16.ročníku European Kids Atletics Game 2021. Na těchto závodech startovalo přes 1300 účastníků. Utkání se zúčastnili reprezentanti České republiky, Slovenska, Polska, Chorvatska, Slovinska, Lotyšska a dalších zemí. Utkání se konalo v areálu VUT v Brně.
Během stejného víkendu se konaly i Líšeňské hody, kde jsme také zajistili ostrahu. V průběhu slavností byl bohatý kulturní program a několik koncertů.

OP Security s.r.o.
Třída Kpt. Jaroše 1927/8, 602 00 Brno
+420 543 217 524, +420 736 451 875
info@opsecurity.cz
www.opsecurity.cz

Facebook OP Security s.r.o.


Rekuperační jednotka

Rekuperační jednotka zajistí tiché větrání, odsávání znehodnoceného vzduchu z místností s vyšší vlhkostí a přívod čerstvého ohřátého vzduchu do ostatních obytných místností. V létě je tomu naopak, použitý vzduch je odváděn ven a dovnitř je rekuperační jednotkou přiváděn vzduch venkovní. Větraní prostor touto metodou je příjemné a bez zbytečně nadměrné vlhkosti vzduchu a nepříjemných zápachů. Možno propojit s chlazením pomocí klimatizace.

Navrhneme Vám řešení na míru a zajistíme také následnou montáž a servis rekuperační jednotky.

OP Security s.r.o.
Třída Kpt. Jaroše 1927/8, 602 00 Brno
+420 543 217 524, +420 736 451 875
info@opsecurity.cz
www.opsecurity.cz

Facebook OP Security s.r.o.


Zajistíme připojení k našemu PCO


Zajistíme připojení objektů k našemu PCO a zabezpečíme výjezd zásahových vozidel.

Vlastníme pult centralizované ochrany (PCO), který zajišťuje nepřetržitý dohled připojených objektů. OP Security disponuje také vlastními zásahovými vozidly. Veškeré zabezpečovací a kamerové systémy je možno doplnit o modul vnější ochrany objektu, který signalizuje neoprávněný vstup na pozemek ještě dříve, než je napaden samotný objekt.

OP Security s.r.o.
Třída Kpt. Jaroše 1927/8, 602 00 Brno
+420 543 217 524, +420 736 451 875
info@opsecurity.cz
www.opsecurity.cz

PCO


Facebook OP Security s.r.o.


Přijmeme uklízečku

Hledáme uklízečku na úklid bytů a kancelářských prostor, místo výkonu práce Brno

Požadujeme:

 • smysl pro pořádek
 • spolehlivost
 • bezúhonnost
 • ochota pracovat

Nabízíme:

 • dlouhodobou spolupráci
 • 130 Kč/h

Kontakt:

OP Security s.r.o.
Tel: 603906653


Stavíte, nebo rekonstruujete dům?

Navrhneme a realizujeme Vám elektroinstalaci rodinného domu od vybudování kompletních elektrických rozvodů, po dodávku a montáž světel, vypínačů, zásuvek, podlahového vytápění, domovních zvonků, telefonů a systému inteligentních domů.
Zajišťujeme také revizní zprávu po ukončení montáže.

OP Security s.r.o.
Třída Kpt. Jaroše 1927/8, 602 00 Brno
+420 543 217 524, +420 736 451 875
info@opsecurity.cz
www.opsecurity.cz

OP Security s.r.o.


Kamerové systémy

Monitorování a záznam vnitřních a vnějších prostorů se staly nedílnou součástí moderních bezpečnostních technologií

Záznamy CCTV propojené se systémem PZTS poskytují celkový přehled o všech událostech ve střeženém objektu nebo areálu. Podle typu kamer se tyto systémy rozdělují na IP a analogové.

Společnost OP Security realizuje instalace jak IP kamerových systémů, tak analogových. Nedílnou součástí našich služeb je 24hodinový servis.

OP Security s.r.o.
Třída Kpt. Jaroše 1927/8, 602 00 Brno
+420 543 217 524, +420 736 451 875
info@opsecurity.cz
www.opsecurity.cz

OP Security s.r.o.


Elektroinstalace

Náš tým má bohaté zkušenosti s realizací elektroinstalačních prací od vybudování kompletních elektrických rozvodů, po dodávku a montáž světel, vypínačů, zásuvek, podlahového vytápění, domovních zvonků, telefonů a systému inteligentních domů.

Zajišťujeme také revizní zprávu po ukončení montáže.

Realizujeme kompletní výstavbu datových sítí – od návrhu až po dodávku komponentů a jejich montáž.

OP Security s.r.o.
Třída Kpt. Jaroše 1927/8, 602 00 Brno
+420 543 217 524, +420 736 451 875
info@opsecurity.cz
www.opsecurity.cz

Facebook OP Security s.r.o.


Komplexní služby pro Váš komfort a bezpečnost

Postaráme se vám o kompletní zabezpečení domu a zároveň o další chytré technologie. Díky spolupráci se špičkovými tuzemskými i zahraničními výrobci dodáváme i systémová řešení poplachových, kamerových, požárních či docházkových systémů, bezpečnostních zámků a GPS – knihy jízd.

Instalujeme také systém inteligentního domu, který umí regulovat stínící techniku, vytápění, osvětlení, řízení zabezpečovacího systému, fotovoltaickou elektrárnu, audio, sauny či přístupové systémy a monitorování.

OP Security s.r.o.
Třída Kpt. Jaroše 1927/8, 602 00 Brno
+420 543 217 524, +420 736 451 875
info@opsecurity.cz
www.opsecurity.cz

Facebook OP Security s.r.o.


Helping Hand

V nenadálých krizových situací, jako je pád, náhlá nevolnost, slabost, kolaps či ohrožení osobního bezpečí, často záleží na rychlém přivolání pomoci.

image

Komfortním a spolehlivým řešením je služba HELPING HAND společnosti OP Security – stisknutím jednoho tlačítka našeho trackeru je rychlá pomoc neustále na blízku.

Jednou z nejčastějších příčin hospitalizace jsou pády. Nejen v těchto případech platí, že rychlá a odborná pomoc nejenže zachraňuje životy lidí, ale výrazně snižuje i riziko trvalých zdravotních následků. Strach a obava z nečekaných situací však není východiskem, naopak často vede jen k přílišné opatrnosti, odpírání si oblíbených činností a uzavírání se člověka před světem.

Právě díky službě jako je HELPING HAND mohou být naši zákazníci samostatnější a vést plnohodnotný život, což v konečném důsledku zlepšuje kvalitu života a zvyšuje jejich sebedůvěru.

Osobní tracker může též sloužit k vaší bezpečnosti, je vhodný pro personál zdravotnických zařízení, kde může dojít k agresivnímu chování pacientů, nebo na pracovištích kde může dojít k nevolnosti, na úřadech, např. Městská správa sociálního zabezpečení i pro občany. Osobní tracker si můžete zakoupit i samostatně, bez služby HELPING HAND.

 • Osobní tracker vyšle poplachovou zprávu stiskem tlačítka SOS po dobu asi 3 sec., jednotka zavibruje a zelená LED dioda rychle zabliká pro indikaci přijetí požadavku.
 • Poté bude poplachová SOS zpráva „Help Me!“ odeslána na všechna autorizovaná čísla (max. 3).
 • Po odeslání zpráv budou vytáčena autorizovaná čísla v pořadí A1, B1, C1.
 • Nedovolá-li se jednotka na číslo A1,bude volat na B1.
 • Nedovolá-li se na B1, bude volat na C1.
 • Jestliže se na žádné číslo nedovolá, bude po 5 minutách volanou sekvenci opakovat. A to do té doby, než se dovolá alespoň na jedno číslo.
 • Volání lze ukončit krátkým stiskem tlačítka SOS.


Princip služby HELPING HAND je i přes její komplexnost (viz níže) velmi jednoduchý – stačí stisknout tlačítko na trackeru a náš operátor v našem vlastním centru ARC (Alarm Receiving Centre) bude okamžitě vědět, že mohlo dojít k nouzové situaci, bude znát identitu držitele trackeru i jeho aktuální GPS polohu.
Služba HELPING HAND zajistí výjezd hlídky a odbornou pomoc. Náš odborně vyškolený personál vyhodnotí situaci a rozhodne:

a) O okamžitém přivolání IZS záchranné služby, případně policie ČR a současně vysílá zásahovou jednotku společnosti OP Security, na místo kde se držitel trackeru nachází.

b) O vyslání zásahová jednotky společnosti OP Security, na místo kde se držitel trackeru nachází.


Služba HELPING HAND je komplexní a obsahuje:
 • 24 hodin denně odborný personál na centru ARC a výjezdovou skupinu v dané lokalitě
 • Pro pocit bezpečí a jako výraz zájmu pravidelně obvoláváme klienta – minimálně 1× týdně.
 • Tracker s GPS přesně určí polohu, kde se klient v době komplikací nachází
 • Tlačítko trackeru nemusí znamenat jen zdravotní indispozici, klient jej může použít pro vyslání signálu TÍSEŇ i v situaci, kdy se cítí obtěžován (podomní nabídky a jiné podezřelé návštěvy) nebo ohrožen. I v takových chvílích se může spolehnout na výjezd naší hlídky.
 • Klíče od bytu ukládáme pod kódy v bezpečnostní schránce. V případě potřeby se k držiteli trackeru dostaneme bez pomoci zámečníků nebo hasičů – pokud s tím klient nebo jeho rodina souhlasí!
 • Rodina klienta si může vyžádat otevření bytu na základě ověření totožnosti a uvedení v osobách oprávněných ve Smlouvě o poskytování služeb HELPING HAND.
 • Tlačítko trackeru nemusí znamenat jen zdravotní indispozici, klient jej může použít pro vyslání signálu TÍSEŇ i v situaci, kdy se cítí obtěžován (podomní nabídky a jiné podezřelé návštěvy) nebo ohrožen. I v takových chvílích se může spolehnout na výjezd naší hlídky.
 • Služba HELPING HAND je poskytována pracovníky, kteří pravidelně prochází odborným školením.

image

Facebook OP Security s.r.o.


ZELENÁ LINKA 800 888 258